Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Comunicat de presă
Aprilie 2022
Lansarea proiectului
“Achiziţie materiale şi echipamente pentru dezinfecţie Şcoala Gimnazială
Drăguţeşti în contextul pandemiei generate de virusul SARS CoV- 2”
Cod SMIS 2014+148455”
COMUNA DRĂGUŢEŞTI, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. 996 din
18.02.2022 anunță începerea proiectului „Achiziţie materiale şi echipamente pentru dezinfecţie Şcoala
Gimnazială Drăguţeşti în contextul pandemiei generate de virusul SARS CoV- 2, Cod SMIS 2014+148455”,
proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei
sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de
energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul
pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, respectiv între 01 decembrie 2020 și 31
mai 2022.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea unei capacităţi adecvate de
gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecţiei cu SARS – COV – 2 în Şcoala
Gimnazială Drăguţeşti.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Dotarea Şcolii Gimnaziale Drăguţeşti cu aparatură destinată dezinfecţiei şi sterilizării aerului
de tipul nebulizatoarelor (7 nebulizatoare);
2. Dotarea Şcolii Gimnaziale Drăguţeşti cu materiale de protecţie pentru prevenirea şi
diminuarea raspândirii potenţiale a infecţiei cu virusul SARS-CoV-2.
Valoarea totală a proiectului: 200.320,00 lei
Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 200.320,00 lei (100%)
Rezultate așteptate: dotarea cu echipamente destinate sterlizării aerului şi materiale de
proiecţie pentru prevenirea şi diminuarea raspândirii potenţiale a infecţiei cu virusul SARS – COV- 2.
Date de contact beneficiar: Drăguţeşti, România, Str. Principală nr. 115, judeţul Gorj, cod
poştal 217225,e-mail: primaria.dragutesti@yahoo.com, tel/fax: 0253227625 / 0253227543,
www.primaria-dragutesti.r

Urmăriți Cronica Olteniei și pe Google News

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.