Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor
sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Obiectiv Tematic – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a
se angaja în procesele de inovare.
Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive
„Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență”
01.11.2023
Comunicat de presă începere implementare proiect „Dezvoltarea societății Club
Zeryllo’s SRL”
CLUB ZERYLLO’ S SRL, cod de identificare fiscală RO 16955101, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J16/2122/2004, cu sediul în Loc. Băilești, România, Str. Victoriei 49, -, județul Dolj, cod poștal 205100, România,
a derulat începând cu data de 04.02.2023 proiectul cu titlul ” Dezvoltarea societății Club Zeryllo’s SRL „, cod
SMIS 160234, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin
AM – POC în calitate de Autoritate de Management.
Valoarea totală a proiectului este de 559,288.35 lei din care:
• 289,377.68 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă totală
• 242.400,07 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
• 46.977,61 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
• 155.818,75 lei – Cofinanțare
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul principal al proiectului il reprezintă refacerea capacitații de reziliența a solicitantul, prin ajutorul financiar nerambursabil acordat pentru realizarea de investiții necesare capacitaților de prestare servicii si pentru realizarea de investiții in retehnologizare.
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:
1. Un număr de 33 active corporale si necorporale achiziționate până la finalul perioadei de implementare.
2. 36.93% investiție realizata care atesta caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al
Parlamentului European si al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economica se califica drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea
schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice si pentru a stabili daca activitatea economica
respectiva aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu, respectiv: sistem de panouri fotovoltaice
3. Productivitatea muncii crescuta cu 53% în anul 3 de durabilitate, în contextul păstrării numărului mediu de
angajați din 2020.
Perioada implementării proiectului:
04.02.2023 – 31.12.2023
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Date de Contact
Nume: Florescu Gabriel CLUB ZERYLLO’S S.R.L
Telefon: 0722696400 e-mail: contabilitate@legabris.ro
CLUB ZERYLLO’S S.R.L

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.