Comunicat de presă

Data: iunie 2022

Diversificarea activitatii firmei Crisbux Com S.R.L. prin executarea lucrarilor de pregatire a terenului
S.C. CRISBUX COM S.R.L.,cu sediul în Municipiul Craiova , Str. Calea Severinului, nr. 6, Bloc 319, Sc.1, Et.3, Ap.14, județul
Dolj, a derulat, începând cu data de 01.07.2019 pana la data de 30.06.2022 proiectul ,, Diversificarea activitatii firmei Crisbux Com
S.R.L. prin executarea lucrarilor de pregatire a terenului “ cod SMIS 132234, in cadrul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-
2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1 ”Promovarea

spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi,
inclusiv prin incubatoare de afaceri, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare
încheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice şi Administraţiei si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia “

Valoarea totală a proiectului este de 418.379,44 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 280.274,52 lei din care
238.233,34 lei FEDR si 42.041,18 lei BS .
Proiectul se implementează în localitatea Municipiul Craiova , tarlaua 62, parcela 15, judet Dolj pe o durată de 36 luni.

Obiectivul proiectului este creșterea competitivității firmei CRISBUX COM S.R.L., ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne
în procesele de lucru a societatii, prin achizitionarea de echipamente si utilaje tehnologice specializate.
Obiectivele specifice:

1.Introducerea de servicii noi cu ajutorul noului flux tehnologic prin achizitionarea a unui buldoexcavatoar

2. Îmbunatatirea calitatii mediului înconjurator prin asigurarea cresterii gradului de recuperare si reciclare a deseurilor,realizata
printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor în perioada de implementare al proiectului, si în perioada de
durabilitate al proiectului.
3. Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea unei persoane si pastrarea locurilor de munca existente si a
celui nou creat pe toata perioada de durabilitate a proiectului
Rezultatele proiectului :

1. 5 servicii noi pâna la finalizarea implementarii proiectului ca urmare a inovarii fluxului tehnologic cu ajutorul echipamentelor
moderne achizitionate.

2. Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor în perioada de implementare al
proiectului cu valabilitate cel putin pâna la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului

3. un loc de munca nou creat în perioada de implementare al proiectului.
Impactul investitiei la nivelul regiunii SUD VEST OLTENIA este repezentat de crearea unui loc de munca din categorie defavorizata,
cresterea competitivitatii societatii Crisbux Com SRL prin achizitia unui echipament tehnologic , buldoexcavator, colectarea selectiva
a deseurilor in cadrul societatii.
Date de contact:

Persoana de contact: Daciana Dinca , Administrator
Tel/ Fax : 0761539316/ email : daciana_dinca@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
S.C. CRISBUX COM S.R.L.
Varianta avizata

Urmăriți Cronica Olteniei și pe Google News

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.