Comunicat de presă

Data: Decembrie 2020
Dezvoltarea societatii ALMER PROIECT SRL prin achizitia de mijloace fixe
S.C. ALMER PROIECT S.R.L., cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Aleea Arh. Duiliu Marcu nr. 9, Bloc 12, scara 1, Ap. 40, judetul Dolj, România, deruleaza începând cu data de 01.06.2019 pana la data de 30.04.2021 proiectul ,,Dezvoltarea societatii ALMER PROIECT SRL prin achizitia de mijloace fixe“, cod SMIS 133740, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 2:

”Imbunătăţirea competitivitatii intreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investitii 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finanţare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia “

Valoarea totala a proiectului este de 373,901.86 lei, din care asistenţa financiară nerambursabila este de 251,362.58 lei din care 213,658.20 lei FEDR si 37,704.38 lei BN. Proiectul se implementeaza in Municipiul Craiova, Aleea Arh. Duiliu Marcu, Nr. 9, Bloc 12, Scara 1, Ap. 40, Judet Dolj, pe o durată de 23 luni.

Obiectivul proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii firmei ALMER PROIECT SRL, ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne in procesele de lucru a societatii, prin achizitionarea de echipamente si software specializate.

Date de contact:
Persoana de contact: MARIUS CRISTIAN MERISANU , Administrator
Tel/ Fax : 0773 882 571
email : cristian.merisanu@algabiproiect.com
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here