APIA, CIFRE, GUVERNARE

Prezentarea obiectivelor scadente din programul de guvernare pe anul 2017 și 7 luni 2018

Apia Centrul Județean Dolj a acordat la timp subvențiile conform calendarului de lucru.

APIA derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA).

Subvenţiile se acordă sub formă de plăţi directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) şi în cadrul măsurilor de piaţă pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC).

Plăţile directe reprezintă sprijinul acordat de UE agricultorilor din România în condiţiile în care aceştia sunt eligibili şi înaintează o cerere de plată pe suprafaţă:

 • schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic, schema simplificată pentru micii fermieri, ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic.

 • măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 – Agro-mediu şi climă, Măsura 11 – Agricultura ecologică, Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020).

Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un fermier pentru a beneficia de sprijinul direct pe suprafaţă sunt:

 • utilizarea unei suprafeţe de teren agricol mai mare sau egală cu 1 ha formată din parcele mai mari de 0,3 ha

 • menţinerea terenului respectiv în bune conditii agricole şi de mediu (respectare GAEC-uri).

Campania de informare aferentă anului de cerere 2018

În contextul reglementărilor europene pentru accesarea plăţilor directe de către fermieri în perioada 2015 – 2020 , Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Județean Dolj a desfășurat în perioada 19 februarie – 16 mai 2018 Campania de informarea a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plată, aferentă anului 2018, sub sloganul :

Drumul către o agricultură performantă trece pe la APIA.

Depune Cererea Unică de Plată și în 2018!”

Obiectivul principal al Campaniei de informare a constat în informarea fermierilor și a tuturor categoriilor de public interesat cu privire la fondurile europene și de la bugetul de stat destinate schemelor/măsurilor de plată în anul 2018, precum și modalitatea de accesare a acestora.

Astfel, la nivelul județului Dolj am derulat activități specifice precum organizarea sesiunilor de informare la nivelul fiecărui UAT din județ (în cadrul sesiunilor au fost informați potențialii beneficiari cu privire la perioada în care se poate depune Cererea unică de plată, prezentarea formularului tip al cererii unice de plată și modalitățile de completare a acestuia, criteriile de eligibilitate, condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească fermierii pentru a beneficia de sprijinul financiar, pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor/schemelor de plată).

Totodată am derulat Campania de presă (mass media), prin care s-a diseminat informația cu privire la termenele de depunere și condițiile de eligibilitate.

De asemenea, ca o măsură de organizare internă și pentru evitarea aglomerației din ultima perioadă de depunere am transmis 38.110 invitații către toți fermierii doljeni activi din campania aterioară.

Totodată, în cadrul întâlnirii Colegiului Prefectural organizat în luna aprilie, am prezentat materialele informative cu privire la anul de cerere 2018 către reprezentanții UAT-urilor, așadar, cu această ocazie mulțumim tuturor instituțiile implicate în acest proces:

Instituția Prefectului Județului Dolj, Consiliului Județean Dolj, Directiei Agricole județene, Primăriilor de pe raza județului Dolj, Agentiei nationale pentru Zootehnie, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor, Mass Media, cu care am avut o foarte bună colaborare în această perioadă.

 1. Campania de depunere a Cererii unice pe suprafață Campania 2018: 1 Martie – 15 Mai

Respectând reglementările europene pentru accesarea plăţilor directe de către fermieri în perioada 2015 – 2020, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Județean Dolj a organizat, în perioada 1 martie– 15 mai 2018, Campania de depunere a Cererilor unicede plată.

În Campania 2018, completarea declaraţiei de suprafaţă s-a realizat electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în IPA-Online s-a făcut în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii unice de plată, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic.

Același principiu s-a aplicat și pentru fermierii, crescători de animale, care au completat Cererea unică de plată – declarație sector zootehnic, împreună cu funcționarul APIA, în aplicația dedicată sectorului zootehnic.

Fermierii au depus la APIA o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă aceştia deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

Cererile s-au depus la Centtrul județen APIA în cazul fermierilor care au solicitat o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale în cazul fermierilor care au solicitat o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol.

Totodată, potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de plată/măsurile de sprijin/ajutor aferente Campaniei 2018, trebuie să respecte normele de ecocondiționalitate, care cuprind Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR),pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor.

Astfel la nivelul județului Dolj,

Au fost depuse 37.347 cereri unice de plată, însumând o suprafață solicitată la plată de 418.822 ha.

Deși numărul de fermieri ce au depus cerere unică de plată în Campania 2018, a scăzut raportat la numărul de fermieri ce au depus cerere în Campania 2017, cu 748 cereri (1,8%) suprafața solicitața la plată a crescut cu 22.481 ha.

Totodată subliniem faptul că la nivelul Centrului Județean Dolj numărul marilor fermieri (fermieri care exploatează suprafețe mai mari de 50 ha) a crescut de la 780 fermieri ce au depus cerere în Campania 2017, la 811 fermieri deponenți în Campania 2018. Menționăm de asemenea faptul că suprafata totală solicitată la plată de către marii fermieri este de 266.833 ha și reprezintă 63% din totalul suprafeței solicitate la plată în județul Dolj.

JUDET

TOTAL CERERI PRIMITE CAMPANIA 2018

TOTAL SUPRAFATA REALIZATA (HA) CAMPANIA 2018

DOLJ

37.347

418.829,07

CERERI ȘI SUPRAFAȚA SOLICITATE LA PLATĂ, JUD. DOLJ, CAMPANIA 2018

TOTAL

SUPRAFATA HA

Centrul Local BAILESTI

3889

20325,51

Centrul Local BECHET

7651

29319,44

Centrul Local CALAFAT

4139

16661,98

Centrul Local CRAIOVA

8330

34797,1

Centrul Local FILIASI

4251

13705,59

Centrul Local MELINESTI

2400

9116,86

Centrul Local ORODEL

3081

14750,64

Centrul Local SEGARCEA

2795

13312,13

CENTRUL JUDEȚEAN – mari fermieri

811

266833,55

TOTAL

37347

418.829,07


Facem precizarea că în conformitate cu statisticile realizate, APIA Centrul Județan Dolj se situează pe locul 2 raportat la numărul cererilor depuse pe țară, respectiv pe locul 4 raportat la suprafața solicitată la plată la nivelul României, suprafața de 9.638.937 ha.

Structura exploatatiilor care au depus cerere de sprijin in campania 2018

 • Fermieri cu suprafata sub 1 ha: 437, 144,90 ha

 • Fermieri cu suprafata intre 1 si 5 ha, 27.034, 67.606,65ha

 • Fermieri cu suprafata intre 5 si 30 ha, 7095, 66.919,98 ha

 • Fermieri cu suprafata intre 30 si 50 ha: 433, 17.365,49 ha

 • Fermieri cu suprafata intre 50 si 100 ha: 239, 17.494,00 ha

 • Fermieri cu suprafata peste 100 ha: 570, 249.298,05 ha

JUDET

Fermieri cu suprafata sub 1 ha

Sub 1 hectar

Fermieri cu suprafata intre 1 si 5 ha

Intre 1 si 5 hectare

Fermieri cu suprafata intre 5 si 30 ha

5 – 30 hectare

Fermieri cu suprafata intre 30 si 50 ha

30 – 50 hectare

Fermieri cu suprafata intre 50 si 100 ha

50 – 100 hectare

peste 100 hectare

Fermieri cu suprafata peste 100 ha

DOLJ

437

144,90

27.034

67.606,65

7.095

66.919,98

433

17.365,49

239

17.494,00

570

249.298,05

Totodată facem precizarea că până această dată am finalizat plata subvențiilor aferente anului de cerere 2017 pentru 98,18% din fermierii eligibili la plată, cuantumul total al subvențiilor plătite la nivelul județului Dolj pentru acest an de cerere fiind 89 milioane euro pentru 38.120 de cereri depuse.

De asemenea, facem precizarea că la nivelul Centrului județean Dolj, au fost eliberate până în prezent un numar de 286 adeverinte pentru beneficiarii schemelor de plata (schema de plata unica pe suprafata, plata redistributiva si schema de mediu si masurile de mediu si clima), implementate în cadrul Campaniei 2018, respectiv pentru cei care intentionează să acceseze credite în vederea finantarii activitatilor curente, de la insitutiile bancare și non-bancare care au încheiat conventii cu APIA., pentru suprafete dupa cum urmeaza:

 • Suprafata SAPS = 70.433.32 ha
 • Plata redistributiva = 7084,79 ha, din care –  PR1= 1417,75 h, PR2= 5667,04 ha
 • Masura 13 Plăţi pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale, SM 13.2 = 40792,23 ha
 • Masura 13 Plăţi pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale SM 13.1 = 75,86 ha
 • Masura 11 – Agricultura ecologica –SM 11.1 –  P6.1  = 32,50 ha
 • Masura 11 – Agricultura ecologica –SM 11.2 –  P1  = 16,03 ha
 • Masura 10 Agro-mediu şi climă – P4 = 60ha
 1. Măsuri de sprijin finanţate de la bugetul naţional

Totodată, concomitent cu primirea cererilor, Agenția de Plăți a finalizat sesiunea de depunere a cererilor pentru Campania 2018:

Masura 14 Plăţi în favoarea bunăstării animalelor

 • Bunastarea animalelor, pachet a) – Plati in favoarea bunastarii porcilor;

 

 • Bunastarea animalelor, pachet b) – Plati in favoarea bunastarii pasarilor.

S-au înregistrat pentru :

 • Pachet a) – 2 cereri  – 21.175 CAPETE FECTIV SOLICITAT, suma solicitata : 259.034,22 euro
 • Pachet b) – 5 cereri – 37.393  UVM, Suma solicitata : 2.258.467,96 euro

 

Masura 215 plăți în favoarea bunăstării animalelor

 • 1. Măsura 215 porcine

Cereri plată 2017  –5 cereri cu 14 deconturi justificative

 Valoare aprobată autorizata 2018 – 2.427.941,54 lei

 • 2. Măsura 215 păsări

  Cereri plată an 2017 – 4cereri de plată cu 8 deconturi justificative

  Valoare aprobată autorizata 2018 – 833.144,906  lei

Ajutorul de stat pentru motorina folosită în agricultură

În ceea ce privește ajutorul de stat pentru motorina folosită în agricultură (conform actul normativ specific – HG 1174/2016 cu modificările ulterioare) s-au autorizat la plata pentru schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură aferenta trim I 2018 pentru sector vegetal , sector zootehnie si sector imbunatatiri funciare – un numar de 514 cereri, pentru 1.952.570,162 litri, în cuantum de 3.394.575 lei. De asemenea, pentru trimestrul al II-lea, s-au primire /Operare /verificare /cereri – pentru schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru sector vegetal , sector zootehnie si sector imbunatatiri funciare – un numar de 984 cereri pentru 6.206.652,261 LITRI in cuantum de 10.790.297 LEI

Renta viageră agricolă

O altă măsură finanțată de la bugetul de stat și derulată de APIA este renta viageră agricola . Renta reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul renta viagera. Astfel, la Centrul Județean Dolj, au fost vizate 1683 de carnete pentru o sumă totală solicitată la plată de 1.845.756,20 lei.

Programul National Apicol

 • Act normativ – HG 443/2017

 • Cereri depuse 2018 – 163 cereri

 • Valoare solicitata – 1.191.989,319  lei

Sprijin financiar  acordat pentru Restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole

 • Act normativ – OMADR 247/2008 modificat cu 948/2013

 • Planuri individuale depuse – 3 pentru suprafaţa de 12,6 ha

 • Valoare aprobată autorizata 2018 –331.986,38 lei

Asigurarea productiei de struguri 

 • OMADR nr.1329/2014 pentru suprafata  de 39,6 ha

 • Valoare aprobată autorizata 2018 –7824,96 lei

Ajutorul de stat pentru determinarea Calitatii Genetice a Raselor de Animale

 • Trimestrul I:

  • Cerere depuse –  1 cerere

  • Valoare aprobata – 128.985,00 lei

 • Trimestrul al II lea

  • Cerere depusa : 1 cerere

  • Valoare aprobata : 51.107,00 lei

Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe   împădurite  

Masura 8  – Sesiunea I, Cereri depuse  finalizate : 6 , suma solicitata :  663.761,82 euro suprafata 46,7 ha

Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe   împădurite  

Masura 8  – Sesiunea I

Cereri depuse  finalizate : 6

SUMA SOLICITATA :  663.761,82 euro suprafata : 46,7 ha

Masura 8  – Sesiunea II

Cereri depuse  finalizate : 4

SUMA SOLICITATA :  859.914,11 euro suprafata : 61,36 ha

Ajutor comunitar pentru furnizarea produselor lactate în instituţiile şcolare –actualizat în – Program Operational Lapte Si Fructe

Semestrul I Suma aprobata : 2.736.373,48 LEI

Semestrul II : Suma solicitata LEI : 3.065.393,42 LEI

 

 1. Serviciul Control pe Teren

Campania 2018

La acest moment se derulează controalele APIA în tot județul, urmând ca din 16 octombrie să înceapă plata avansului

Esantion control  total: 5850 ferme, din care 907 ferme control clasic si 4943 control teledetectie.

Total ferme  de verificat in teren de inspectorii APIA : 1607 ferme cu 28351 parcele.

Realizat : 524 ferme cu 18006 parcele

Rest de controlat :    10345 parcele

Echipe de control :      23 echipe APIA Dj

     • 4 echipe APIA Vl
     • 4 echipe APIA Gj
     • 4 echipe APIA Ot
     • 4 echipe APIA Tr
     • 1 echipa APIA Mh

Total 29 echipe.

Termen de finalizare 23.09.2018

 1. Calendarul de lucru în perioada următoare

În perioada imediat următoare, conform calendarului de lucru aprobat prin Ordin al Ministrului Agriculturii nr. 15/17.01.2018 privind stabilirea modalității de coordonare a implementării schemelor de plăți directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii care se aplică în agricultură, Agenția de Plăți Centrul Județean Dolj va asigura toate măsurile pentru gestionarea/intrumentarea cererilor unice de plată depuse în Campania 2018, finalizarea controlului administrativ și pe teren în perioada optimă, acordării avansului și a plăților finale, cu respectarea umătoarelor perioade:

 • între 5 iulie și 1 octombrie se va efectua controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate la controlul pe teren, iar controlul aferent al unor obligații specifice, în iarnă sau în primăvara anului următor;

 • Plata avansului se va efectua în perioada 16 octombrie 2018 – 30 noiembrie 2018.

 • Plata finală ca diferență între cuantumul acordat în avans și cuantumul calculat pentru anul de cerere 2018 se va efectua între 1 decembrie 2018 – 31 martie 2019

Totodată calendarul APIA Centrul Județean Dolj pentru luna septembrie:

 • 31 august 2018 – a fost termenul limită vizare carnete de rentier agricol, pentru anul 2017.

 • 3 septembrie – a fost termenul limită depunere adeverinte SCZ—ovine/caprine;

 • 15 septembrie – exportul rezultatelor de teledetectie, prestator servicii;

 • 20 septembrie – finalizarea activitatii de inspectie in cadrul Programului de distributie a produselor in scoli, inclusiv masuri educative;

 • 30 septembrie – finalizare activitate de control, campania 2018;

 • 16 octombrie – demarare plata avansului APIA;

 • 1 decembrie – demararea plăților integrale APIA pe 2018.

Cu stimă,

Director executiv

NICOLAE – SORIN RĂDUCAN

Manager Public,

Adelline DORAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here