Primaria Valcea face angajari

Primaria Valcea face angajari

primaria ramnicu valceaPrimăria Municipiului Râmnicu Vâlcea scoate la concurs doua posturi de inspectori in cadrul Compartimentelor Contracte, respectiv Transport Local – Direcţia Dezvoltare Locală.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea de:

– inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Contracte – Direcţia Dezvoltare Locală;

– inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Transport Local – Direcţia Dezvoltare Locală.

Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de 12 iulie 2016, ora 10.00 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008.

Condiţiile de participare la concurs:

– Condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;

– Condiţii de vechime: minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, bibliografia pentru concurs se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, pe site-ulwww.primariavl.ro. şi la nr. de telefon : 0250736080.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.