Comunicat de presă finalizare implementare proiect ” Dezvoltarea societății Omicron
Zelle SRL prin achiziție de echipamente noi”

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de
COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și
reziliente a economiei
Obiectiv Tematic – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de
COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a
economiei
Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și
internaționale și de ase angaja în procesele de inovare.
Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive
„Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea
refaceriicapacității de reziliență”
27.12.2023
Comunicat de presă finalizare implementare proiect ” Dezvoltarea societății Omicron
Zelle SRL prin achiziție de echipamente noi”
Omicron Zelle S.R.L., cod de identificare fiscală 29521171, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J16/2650/2017, cu sediul în Municipiul Craiova, România, Str. Malinului nr. 13E, județul Dolj,
cod poștal 200329, a finalizat în data de 27.12.2023 proiectul cu titlul ” Dezvoltarea societății
Omicron Zelle SRL prin achiziție de echipamente noi „, cod SMIS 159804, cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020,
implementat la nivel național de către MinisterulInvestițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POC în
calitate de Autoritate de Management.
Valoarea totală a proiectului este de 992.148,31 lei din care:
• 799.840,47 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă totală
• 502.495,69 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
• 97.384,66 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
• 199.960,12 lei – Cofinanțare
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul principal al proiectului il reprezinta refacerea capacitatii de rezilienta a solicitantul, prin ajutorul
financiar nerambursabil acordat pentru realizarea de investitii necesare capacitatilor de productie/ prestare servicii si
pentru realizarea de investitii in retehnologizare
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectiv specific 1 – Creșterea productivității muncii
Creșterea productivității muncii în cadrul companiei OMICRON ZELLE SRL în anul 3 de sustenabilitate cu
un procent de minim 15 %, anul de referință fiind 2020
2. Obiectiv specific 2 – Achiziție de echipamente verzi
Pregătirea unei redresării verzi si rezilienței a economiei, prin contribuția cu 20 % din valoarea
proiectului companiei OMICRON ZELLE SRL la atenuarea schimbărilor climatice si tranziția către o
activitate economica care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu
3. Obiectiv specific 3 – Dezvoltarea activității prin achiziție de echipamente noi
Achiziție de echipamente productive in vederea dezvoltării activității.
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:
1. Creșterea productivității muncii cu cel puțin 15 % fata de anul 2020
2. Achiziție echipamente verzi de minim 20 % din valoarea proiectului
3. Achiziția echipamente de producție
Perioada implementării proiectului:
04.02.2023 – 30.12.2023
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Date de Contact
Nume: Pana Dumitru
Daniel
Telefon: 0723763246
e-mail: ddpana@gmail.com
OMICRON ZELLE S.R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.