ANUNŢ pentru valorificarea “Staţiei de Asfalt” Vlădeşti

ANUNŢ pentru valorificarea “Staţiei de Asfalt” Vlădeşti

Municipiul Râmnicu Vâlcea, C.F. 2540813, str. General Praporgescu nr. 14, tel. 0250/731016, fax 0250/731843, invită persoanele fizice şi juridice interesate în data de 28.04.2017, ora 10,00, la sediul său in municipiul Râmnicu Vâlcea, str. G-ral Praporgescu nr. 14, pentru valorificarea “Staţiei de Asfalt” Vlădeşti.

Obiectul vânzării: “Staţie de Asfalt” Vlădeşti, bun aflat în domeniul privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, ca bun scos din funcţiune nedemolat/nedezmembrat, amplasat pe raza localităţii Vlădesti, teren aparţinând Unităţii Administrativ Teritoriale Vlădeşti.

Şedinţa de vânzare prin oferte de preţ se organizează în data de 28.04.2017, ora 10,00, la sediul său din Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14.

Data limită pentru depunerea documentelor de participare la procedura de vânzare prin oferte de preţ: 27.04.2017, ora 9,30, la registratura Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr.14.

Persoanele care vor participa la licitaţie trebuie să prezinte împuternicire scrisă, în cazul în care nu sunt reprezentantul legal al ofertantului.

În caz de neadjudecare, procedura de ofertă de preş se va repeta în condiţiile HG nr. 841/1995 (actualizata), Anexa 2, cap. 5, subcapitolul 5.5, 5.6 şi 5.8, în zilele de 05.05.2017 ora 10,00 şi, dacă este cazul, 12.05.2017, ora 10,00.

Datele limită pentru depunerea documentelor de participare la oferta de preţ în cazurile repetării sunt 05.05.2017 ora 9,30 şi respectiv 12.05.2017 ora 9,30.

Pentru procedura de ofertă de preţ din data de 28.04.2017 ora 10,00, preţul de la care se porneşte este de 199.996 lei fără TVA.

Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei şi poate fi achitată cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea sau prin ordin de plată.

Taxa de participare nu se returnează participanţilor.

Garantia de participare este de 2% din preţul de vânzare, respectiv 3.999,9 lei.

Garanţia de participare poate fi restituită numai după încheierea procedurii de ofertă de preţ pentru cei declaraţi necâştigători.

Ofertantul declarat câştigător va primi garanţia de participare numai după finalizarea contractului de vânzare-cumpărare şi achitarea integrală a preţului adjudecat în cadrul acestei proceduri.

Oferta stabilită câştigătoare va fi cea care satisface condiţiile de eligibilitate, cerinţele impuse prin prezenta invitaţie şi întruneşte condiţia preţ minim de vânzare.

Contestaţiile se depun la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14 în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de vânzare prin ofertă de preţ.

Instituţia publică este obligată să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile de la depunerea acesteia.

Cumpărătorul este pe deplin răspunzător în cazul în care nu reuşeşte sî îşi îndeplinească obligaţiile.

Orice neînţelegere sau dispută apărută în legătură cu îndeplinirea contractului se va soluţiona pe cale amiabilă, prin tratative directe.

Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, vânzătorul şi cumpărătorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţa contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

Leave a Reply

Your email address will not be published.