U.A.T. Craiova si PMP Cadservice au semnat contractul privind realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în sectoarele cadastrale: 5, 6, 7, 28, 29, 30, 33, 34

U.A.T. Craiova si PMP Cadservice au semnat contractul privind realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în sectoarele cadastrale: 5, 6, 7, 28, 29, 30, 33, 34

În conformitate cu dispoziţiile Legii Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare nr.7/1996 republicată, cu completările şi modificările ulterioare, Ordinul directorului general al A.N.C.P.I. nr.979/2016 privind aprobarea specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în Cartea Funciară, finanţate de A.N.C.P.I., Ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr.819/2016 privind aprobarea Procedurii […]