Măsura 10 – Agro-mediu și climă din PNDR 2014 – 2020, trei noi pachete pentru conservarea unor specii de păsări

Măsura 10 – Agro-mediu și climă din PNDR 2014 – 2020, trei noi pachete pentru conservarea unor specii de păsări

In cadrul Măsurii 10 –Agro-mediu și climă începând cu anul 2018, MADR a introdus 3 noi pachete pentru conservarea unor specii de păsări, după cum urmează: Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) cu următorul nivel al plăților: sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone […]

Biblioteca Aman: Un nou rând de cărți își așteaptă cititorii începând cu luna februarie

Biblioteca Aman: Un nou rând de cărți își așteaptă cititorii începând cu luna februarie

Un nou rând de cărți își așteaptă cititorii începând cu luna în curs. Este vorba despre noutățile lunii februarie. Ca în fiecare lună, oferta de carte propusă utilizatorilor bibliotecii este pe cât de generoasă, pe atât de diversă. Publicate în ultimii doi ani, 2016 și 2017, cărțile disponibile la bibliotecă începând cu luna februarie ating […]