Sedința ordinară la Consiliul Local al Municipiului Slatina

Sedința ordinară la Consiliul Local al Municipiului Slatina


Consiliul Local al Municipiului Slatina este convocat, marti, 28 februarie, la ședința ordinară  ce va avea loc în incinta Casei Căsătoriilor de pe Dealul Grădiște cu începere de la ora 16.30.

Pe ordinea de zi a ședinței se vor regăsi urmatoarele proiecte:

Nr.

Crt.

Nr.

proiect

La ce se referă

Aprobat

Respins

Amânat

Restituit la:

comisia/serviciul

40/31.01.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copii ce frecventează creşele Centrului de Îngrijire si Educaţie Timpurie Antepreşcolară din cadrul Direcţiei Protecţie si Asistentă Sociala începând cu semestrul II al anului şcolar 2016 – 2017.

41/31.01.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Direcţia Poliţia Locală.

42/31.01.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare norme privind consumul lunar de carburant, alocat autovehiculelor aparţinând Serviciului Public Direcţia Poliţia Locală, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Slatina .

43/31.01.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobarea transmiterii în patrimoniul Serviciului Public Direcţia Poliţia Locală Slatina, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local, a unui număr de 10 autovehicule .

44/02.02.2017

Proiect de hotărâre privind: ”Modificarea art.1 din HCL Nr.129/22.06.2011, cu modificările și completările ulterioare privind: <Înfinţarea Comisiei Locale de Ordine Publică>”.

45/03.02.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobarea transmiterii fără plată a autoturismului FIAT ALBEA cu nr. de înmatriculare OT 17 PMS către Primăria comunei Dobrosloveni.

48/08.02.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare Plan de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Direcţia Poliţia Locală aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Slatina, pentru anul 2017.

54/15.02.2017

Proiect de hotărâre privind: atribuirea spre folosinţă gratuită către Distribuţie Energie Oltenia S.A. Slatina a obiectivului ”Extindere reţea de energie electrica de 0.4 KV strada Lacului, municipiul Slatina, judeţul Olt”.

55/16.02.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare Plan urbanistic zonal referitor la „Construirea unui ansamblu rezidenţial”, în municipiul Slatina, str. Banului, nr. 90B.

56/16.02.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare Plan urbanistic zonal referitor la „Construirea unui ansamblu rezidenţial”, în municipiul Slatina, str. Panselelor, nr. 1B.

57/17.02.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare Plan de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina pentru anul 2017.

58/17.02.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare Regulament de Organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina.

60/21.02.2017

Proiect de hotărâre privind: acordul în vederea dezlipirii imobilului – teren în suprafaţă de 802 mp din suprafaţa de teren de 3672 mp ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, şi a alipirii acestuia la două imobile terenuri, proprietate a S.C. Magnum Consultanţa Imobiliară S.R.L., situate în municipiul Slatina, strada Văilor

61/21.02.2017

Proiect de hotărâre privind: dezlipirea în opt corpuri de proprietate, a imobilului – teren în suprafaţă de 116807 mp, situat în municipiul Slatina, strada Tunari nr. 1, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina.

62/23.02.2017

Proiect de hotărâre privind: Aprobare documentaţie avizare lucrări de intervenţie, inclusiv indicatori tehnico – economici pentru investiţia „Reabilitare variantă ocolitoare prin modernizare infrasatructură rutieră existentă în municipiul Slatina, judeţul Olt (B-dul. Sfântul Constantin Brăncoveanu, strada Piteşti, strada Oituz)”.

63/23.02.2017

Proiect de hotărâre privind: Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru investiţia ”Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru investiţia Demolare corp Bastilia, construire corp clădire P+1 cu 8 săli de clasă, alei accese, parcare sală de sport şi teren de sport Colegiul Naţional Radu Greceanu municipiul Slatina, strada Nicolae Bălcescu, nr. 8, judeţul Olt”.

64/23.02.2017

Proiect de hotărâre privind: înfiinţare societate cu răspundere limitată de interes local.

65/24.02.2017

Proiect de hotărâre privind: închirierea către Partidul Social Democrat –Organizaţia Judeţeană Olt, a spaţiului în suprafaţă utilă de 132,34 mp,situat în municipiul Slatina,b-dul A.I.Cuza, bl.V5, parter,cu destinaţia de sediu.

66/24.02.2017

Proiect de hotărâre referitor la: propunerea de acceptare a ofertei făcută de doamna Ţoncu Ruxandra cu acordul domnului Strejescu Vasile de a dona Municipiului Slatina, terenul în suprafaţă de 481 mp, situat în municipiul Slatina, Aleea Tineretului, nr.8.

Intrebări, interpelări.

Secretarul municipiului Slatina,

Mihai Ion IDITA

Leave a Reply

Your email address will not be published.