Prefectura Valcea, o ultimă întâlnire de dialog civic cu organizaţiile non-guvernamentale din judeţ

Prefectura Valcea, o ultimă întâlnire de dialog civic cu organizaţiile non-guvernamentale din judeţ

Prefectul judeţului Vâlcea, domnul Florian Marin, a organizat joi, 08 februarie 2018, începând cu ora 11.00, o ultimă întâlnire de dialog civic cu organizaţiile non-guvernamentale din judeţ, respectiv cu ONG-urile din domeniul tineretului, astfel că în urma acestor întâlniri vă facem cunoscute principalele concluzii, dar şi măsuri sau direcţii cu aplicabilitate în perioada următoare, în ceea ce priveşte relaţia Instituţiei Prefectului cu acestea.

În luna octombrie 2017, în cadrul şedinţei organizate la sediul Instituţiei Prefectului, le-au fost solicitate organizaţiilor non-guvernamentale, furnizarea unor date cu privire la Comitetul Naţional de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, la această şedinţă participând doar 6 organizaţii, iar prefectul Judeţului Vâlcea, domnul Florian Marin a dat asigurarea că de la acel moment sectorul non-guvernamental va beneficia de atenţia cuvenită prin întâlnirile ce vor urma.

În luna noiembrie 2017, a fost organizată o primă şedinţă cu ONG-urile, la care au participat 68 de persoane, reprezentând 54 de ONG-uri, pe tema generică a cunoaşterii preocupărilor, proiectelor precum şi a dificultăţilor cu care se confruntă acest sector, respectiv identificarea unor soluţii de parteneriate între Instituţia Prefectului şi acestea, în urma întâlniri, stabilindu-se organizarea unor întâlniri cu O.N.G.-urile, pe domenii de activitate, în lunile decembrie şi ianuarie.

În cadrul acestor întâlniri, ONG-urile şi-au prezentat pe larg activitatea, proiectele pe care le derulează, au expus problemele cu care se confruntă, precizând unde este nevoie de sprijinul prefectului.

Ca şi concluzie principală în urma întâlnirilor din lunile decembrie 2017, ianuarie şi februarie 2018, a reieşit că avem la nivelul judeţului Vâlcea un număr aproximativ de 100 organizaţii active, care îşi desfăşoară activitatea în diferite domenii, iar activităţile pe care acestea le întreprind, nu beneficiază de publicitatea cuvenită şi nici de sumele de care ar putea să dispună printr-o mai mare conştientizare a potenţialului şi a beneficiilor pe care le-ar putea avea societatea, prin implicarea acestora în diferite sectoare de activitate.

Cele mai mari nemulţumiri, au fost legate de modificările legislative care afectează activitatea ONG-urilor, iar în săptămâna 22-26 ianuarie a.c., acestea au transmis către Instituţia Prefectului propuneri sau observaţii referitoare la proiectul de modificare a O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, propuneri care vor fi înaintate Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social.

De asemenea au fost stabilite de comun acord, câteva direcţii în ceea ce priveşte parteneriatele ce vor fi încheiate în perioada următoare, constituirea unei rubrici speciale dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918, în care ONG-urile pot afişa informaţii cu privire la manifestările sau evenimentele prilejuite de acest eveniment important, precum şi modul de comunicare cu, şi între ONG-uri, constituindu-se în primă etapă un grup prin intermediul unei aplicaţii, în care acestea să transmită cu o rapiditate mai mare solicitările dar şi informaţiile cu privire la evenimentele desfăşurate.

La finalul lunii februarie va fi constituit Comitetul Consultativ pentru structurile asociative din judeţ, ca un forum al ONG-urilor din Vâlcea, cu care Instituţia Prefectului să poarte un permanent şi organizat dialog, spre a fi găsite rezolvări eficiente, în cadrul legal, a problemelor ridicate de către acestea şi în binele vieţii sociale şi cultural-educative a judeţului.Leave a Reply

Your email address will not be published.