Mehedinti: Încetarea mandatului a doi consilieri locali din Obârşia de Câmp

Mehedinti: Încetarea mandatului a doi consilieri locali din Obârşia de Câmp


mandate incetat mehedintiPrefectul judeţului Mehedinţi, Cristinel Pavel, a emis în data de 16 mai 2016, două ordine prin care a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local, pentru un număr de doi consilieri locali la nivelul judeţului Mehedinţi.

Ordinele au fost emise în temeiul prevederilor articolelor 12 alin. (3) şi art 9 alin (2) din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali.

Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales.
De asemenea, în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local sau judeţean.”
Este vorba de domnii Marin Giurca şi Gheorghe Butaru, ambii consilieri locali în cadrul Consiliului Local Obîrşia de Câmp.
Această decizie vine în urma analizării sesizării Filialei Mehedinţi a Partidului Naţional Liberal, înregistrată sub nr. 5239/11.05.2016, prin care se aduce la cunoştinţă că domnii Marin Giurca şi Gheorghe Butaru au candidat la alegerile din anul 2012 pe listele de consilieri locali ale MNMH, cu apartenenţă PDL, care după fuziunea cu PNL a devenit membrul Partidului Naţional Liberal, iar prin Hotărârea nr. 1/05.11.2015 a Comitetului Judeţean Executiv al Partidului Naţional Liberal – Filiala Mehedinţi, au fost excluşi din Partidul Naţional Liberal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.